Bws

Cardiff_bus_millennium_centre

Defnyddio’r Bws

Ni fu erioed ffordd haws o ddal bws

Rydyn ni a rhwydwaith eang bysiau Caerdydd yn cydweithio’n barhaus i wella’r rhwydwaith bysiau er mwyn sicrhau ei fod yn opsiwn go iawn i fwy o bobl. Mae’r gwelliannau yn cynnwys:

  • Lonydd wedi’u neilltuo i fysiau yn unig er mwyn helpu i sicrhau teithiau cyflymach
  • Gwybodaeth amser real yn y safle bws er mwyn rhoi gwybod pryd fydd y bws nesaf ar fin cyrraedd.
    Mae teithio ar fws yn golygu:
  • osgoi costau parcio’r car
  • osgoi costau tanwydd
  • osgoi tagfeydd traffig
  • helpu i leihau llygredd

Gallwch gyfrif y daith i’r safle bws fel rhan o’r 30 munud a argymhellir fel ymarfer corff bob dydd!