Ceir

Petrol1

Cynllunio eich Taith

Oes angen y car arnoch ar gyfer pob taith? Allech chi deithio drwy fodd arall?
Gwyddom fod y car yn opsiwn teithio defnyddiol a’i fod yn hanfodol i rai. Ond pam na wnewch chi adael y car adref ar gyfer un o’ch teithiau cymudo a gwneud un o’r canlynol yn lle?

Mae'n bosibl y gallai cyfuniad o'r uchod weithio'n dda ar gyfer un daith yr wythnos hyd yn oed!