Newyddion

06 March 2017
Map yn dangos Cyfyngiadau 20 MYA yn cael ei gyhoeddi

Mae map yn dangos y...

> Darllen Rhagor...

01 February 2017
Ymgynghoriad ar Strategaeth Beicio Caerdydd a’r Map Rhwydwaith Integredig

Mae Cyngor Dinas Caerdydd bellach wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar Strategaeth Beicio Caerdydd 2016-2026, s...

> Darllen Rhagor...

03 November 2015
Cwestiynau Ymgynghoriad Cyhoeddus y Strategaeth Parcio

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgyngho...

> Darllen Rhagor...

08 October 2015
Ymgynghoriad ar y Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynllunio, gwella a hyrwyddo llwyb...

> Darllen Rhagor...

08 October 2015

Ymgynghoriad ar y Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynllunio, gwella a hyrwyddo llwybrau cerdded a beicio ar gyfer siwrneiau bob dydd.

Er mwyn cyflawni’r ddyletswydd hon, mae’n rhaid i awdurdodau lleol gyhoeddi Map o’r Llwybrau Presennol sy'n dangos llwybrau sy’n addas ar gyfer cerdded neu feicio ac sy’n bodloni'r safonau a nodwyd yng Nghanllawiau Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Mae Fersiwn Drafft o'r Map Llwybrau Presennol yng Nghaerdydd nawr ar gael ac rydym eisiau clywed eich barn ar addasrwydd y llwybrau a ddangosir ar y Fersiwn Ddrafft o'r Map o'r Llwybrau Presennol. 

Bydden ni hefyd yn croesawu eich awgrymiadau o ran gwelliannau yn y dyfodol i gyfleusterau cerdded a beicio yng Nghaerdydd, a fydd yn cyfrannu at ddatblygu'r Map Rhwydwaith Integredig, cynllun 15 mlynedd ar gyfer gwelliannau cerdded a beicio yn y dyfodol.

 Mae manylion am yr ymgynghoriad, gan gynnwys copïau o’r mapiau ac arolwg ar-lein, ar gael yn www.cardiff.gov.uk/activetravel

 Dyddiad cau'r ymgynghoriad yw 29 Rhagfyr 2015.