Newyddion

06 March 2017
Map yn dangos Cyfyngiadau 20 MYA yn cael ei gyhoeddi

Mae map yn dangos y...

> Darllen Rhagor...

01 February 2017
Ymgynghoriad ar Strategaeth Beicio Caerdydd a’r Map Rhwydwaith Integredig

Mae Cyngor Dinas Caerdydd bellach wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar Strategaeth Beicio Caerdydd 2016-2026, s...

> Darllen Rhagor...

03 November 2015
Cwestiynau Ymgynghoriad Cyhoeddus y Strategaeth Parcio

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgyngho...

> Darllen Rhagor...

08 October 2015
Ymgynghoriad ar y Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynllunio, gwella a hyrwyddo llwyb...

> Darllen Rhagor...

01 February 2017

Ymgynghoriad ar Strategaeth Beicio Caerdydd a’r Map Rhwydwaith Integredig

Mae Cyngor Dinas Caerdydd bellach wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar Strategaeth Beicio Caerdydd 2016-2026, sy’n nodi gweledigaeth y Cyngor ar gyfer beicio dros y 10 mlynedd nesaf.  Mae manylion llawn ar gael ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk/strategaethfeicio

Mae ymgynghoriad cyhoeddus hefyd yn parhau ar weledigaeth 15 mlynedd Cyngor Dinas Caerdydd i wella llwybrau beicio a cherdded ledled y ddinas, gyda Map Rhwydwaith Integredig ar gyfer cerdded a beicio.  Bydd hyn yn diwallu gofynion Deddf Teithio Actif 2013 i gynllunio ar gyfer darparu llwybrau a gwelliannau ar gyfer teithio actif.  Mae manylion llawn ar gael ar-lein yn www.cardiff.gov.uk/activetravel

Digwyddiadau Ymgynghori

Byddwn yn cynnal digwyddiadau ymgynghori yn ystod Chwefror a Mawrth lle gallwch weld y cynigion a dweud eich dweud:

·         Dydd Mawrth 7 Chwefror, 6pm – 7pm, Hyb Grangetown

·         Dydd Iau 23 Chwefror, 6pm-8pm, Ystafell C, Neuadd y Ddinas

·         Dydd Sadwrn 11 Mawrth, 10.30am-3pm, Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad ar y Strategaeth Beicio a’r Map Rhwydwaith Integredig yw 28 Mawrth 2017.