Newyddion

06 March 2017
Map yn dangos Cyfyngiadau 20 MYA yn cael ei gyhoeddi

Mae map yn dangos y...

> Darllen Rhagor...

01 February 2017
Ymgynghoriad ar Strategaeth Beicio Caerdydd a’r Map Rhwydwaith Integredig

Mae Cyngor Dinas Caerdydd bellach wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar Strategaeth Beicio Caerdydd 2016-2026, s...

> Darllen Rhagor...

03 November 2015
Cwestiynau Ymgynghoriad Cyhoeddus y Strategaeth Parcio

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgyngho...

> Darllen Rhagor...

08 October 2015
Ymgynghoriad ar y Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynllunio, gwella a hyrwyddo llwyb...

> Darllen Rhagor...

03 November 2015

Cwestiynau Ymgynghoriad Cyhoeddus y Strategaeth Parcio

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar ei Strategaeth Parcio newydd.

Gall cyflenwad, lleoliad, cost a gorfodaeth briodol mewn perthynas â pharcio gael effaith fawr ar ymddygiad, symudiadau traffig, twf, tagfeydd, gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus effeithlon, yr economi leol ac iechyd a lles phobl.

Mae Strategaeth Parcio newydd Caerdydd yn ymwneud â Rheoli Parcio mewn Dinas Fyw, a bydd yn sail i benderfyniadau sy’n ymwneud â pharcio yng Nghaerdydd. 

Mae’r ddogfen yn cynnwys ‘map rhyngweithiol' o lefydd parcio ar dudalen 13. Mae hwn yn dangos argaeledd mathau gwahanol o barcio, a'r 'ardal glustogi' arfaethedig newydd o amgylch y ddinas lle bydd y ffocws ar sicrhau nad yw ein preswylwyr o dan anfantais gan batrymau parcio cymudwyr.

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben erbyn hyn.