Parcio a theithio

Dsc_0010 Park-and-ride

Rhowch gynnig ar rywbeth newydd

Yn lle gyrru, beth am roi cynnig ar Barcio a Theithio?

Pan mae'n brysur, gallwch wastraffu llawer o amser yn ceisio dod o hyd i le parcio yng nghanol y ddinas, wedyn rhaid i chi gerdded gweddill y daith hefyd. Drwy ddefnyddio Parcio a Theithio, gallwch barcio'r car ar unwaith a bod yng nghanol y ddinas mewn tua 15 munud.

• Gwasanaeth hawdd a chyflym
• Yn uniongyrchol i ganol y ddinas
• Gallwch osgoi'r drafferth o barcio yng nghanol y ddinas a thalu am faes parcio
• Dim ond £3 fesul car - mae'n cynnig gwerth da am arian
• Maes parcio diogel sy'n cael ei oruchwylio a'i ddiogelu gan deledu cylch cyfyng

Parcio a Theithio Caerdydd