Trenau

Full

Teithio ar y Trên

  • Gwasanaethau dibynadwy a chyson
  • Mae tair gorsaf drenau sy’n gyfleus i gyrraedd canol y ddinas
  • Mae’n hawdd cysylltu eich taith trên gyda’r gwasanaethau bws a llogi beic
  • Mae’n lleihau costau parcio
  • Mae’n helpu i leihau tagfeydd traffig yng Nghaerdydd

Pryd oedd y tro diwethaf i chi deithio’n lleol ar y trên?

Os nad ydych wedi teithio ar drên ers peth amser, efallai y byddech yn synnu wrth weld y gwelliannau:

  • Gwybodaeth i gwsmeriaid/ mannau cymorth
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwelliannau i wasanaethau o Benarth, Y Barri, Treherbert a Rhymni