Cynlluniau Teithio

Mp_and_pool_bikes_3

Cynllunio eich Taith

Rhwydwaith Cynllun Teithio Cadw Caerdydd i Symud

Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i sefydliadau yng Nghaerdydd sy’n hyrwyddo teithio cynaliadwy trwy Gynllun Teithio.

Mae Cynllun Teithio yn bolisi ac yn gynllun gweithredu sy’n:

  • rheoli trafnidiaeth yn effeithlon
  • gwella hygyrchedd pob dull o deithio i weithwyr, ymwelwyr, cleifion a myfyrwyr
  • annog trafnidiaeth gynaliadwy – cerdded, beicio, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a rhannu ceir
  • lleihau’r defnydd o geir.

Trwy ddatblygu Cynllun Teithio gall sefydliadau:

  • helpu i leihau tagfeydd
  • lleihau eu hôl troed carbon ac effaith ar yr amgylchedd
  • hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy yng Nghaerdydd a thu hwnt
  • arbed arian.

Mae’r tudalennau hyn yn rhoi trosolwg o gynllunio teithio a'r mesurau a ellir ei gefnogi.

Mae ystod o Adnoddau Cynllunio Teithio Cyngor Caerdydd hefyd ar gael, gan gynnwys:

I gael rhagor o wybodaeth am gynllunio teithio neu drafnidiaeth gynaliadwy yng Nghaerdydd, cysylltwch drwy:

E-bost: travelplans@caerdydd.gov.uk

Ysgrifennwch at: Cadw Caerdydd i Symud,
Ystafell 301,
Cyngor Caerdydd,
Neuadd y Sir,
Glanfa’r Iwerydd,
Caerdydd CF10 4UW