Cerdded

Acr0216

Camu ymlaen

Cerdded yw’r ffordd wreiddiol o gyrraedd rhywle. Hyd yn oed fel rhan o daith hirach gall taith gerdded eich helpu i gyrraedd yn teimlo’n sionc ac yn barod i weithio.

Mae cerdded yn cyfrif fel gweithgarwch corfforol ac mae’n gallu cael effaith gadarnhaol arnoch yn gorfforol ac yn feddyliol drwy

  • wella ffitrwydd
  • gwella hyder
  • rhoi cyfleoedd i fod yn weithgar yn gymdeithasol eich helpu i ddod i nabod eich ardal leol yn well