Dwr

23_june_2011_093

Prifddinas Glan y Dŵr

Mae Morglawdd Bae Caerdydd wedi creu ardal wych ar lan y dŵr a llyn dŵr croyw gwych. Mae'n fan prydferth ar gyfer gwaith a hamdden ac mae'r cyswllt â'r Afon Taf a'r Afon Elai yn cynnig ffordd arall o deithio i Gaerdydd ac o amgylch y ddinas.

Mae tri gwasanaeth yn rhedeg yng Nghaerdydd. Mae'r ddau yn cynnig gwasanaeth rheolaidd o Gei'r Fôr-forwyn. Mae'r gwasanaethau hynny'n cynnwys:

Bws Dŵr ‘Aquabus’ Caerdydd

Mae Bws Dŵr ‘Aquabus’ Caerdydd yn rhedeg gwasanaeth o Gei'r Fôr-forwyn i ganol y ddinas 7 diwrnod yr wythnos, gyda'r gwasanaeth cyntaf yn gadael Cei'r Forforwyn am 1030, yna bob chwarter awr tan 4.30pm.

Mae'r Bws yn gadael canol y ddinas (tir y castell) ar yr awr, gyda'r cyntaf yn gadael am 11.00am, a'r olaf yn gadael am 5pm.

Mae'r gwasanaethau hyn yn newid o bryd i'w gilydd yn dibynnu ar lefelau'r afon, llif yr afon a'r tywydd.

I gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau a'r llwybrau, gweler:
www.aquabus.co.uk
info@aquabus.co.uk  
Ffoniwch (0)29 2034 5163 neu 07500 556556

Bws Dŵr ‘Waterbus’ Caerdydd

Mae Bws Dŵr ‘Waterbus’ Caerdydd yn gweithredu rhwng Cei'r Fôr-frwyn ac ochr Penarth o'r morglawdd.

I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau, llwybrau a phris tocynnau, gweler: www.cardiffwaterbus.com  
Rhif ffôn 07940 142409
Cardiff.waterbus@ntlworld.com  

Cwch Caerdydd

Mae bws dŵr Cwch Caerdydd yn cynnig gwasanaeth rheolaidd rhwng Bae Caerdydd a Chanol y Ddinas. Mae’r gwasanaeth yn gadael bob awr o Fae Caerdydd a phob hanner awr o Barc Bute. Mae'r gwasanaeth cyntaf ar yr amserlen yn cychwyn am 10:00 o Fae Caerdydd ac mae’r olaf yn cychwyn am 16:30 o Barc Bute. Mae taith o Fae Caerdydd i Benarth am 17:00.

Ewch i www.cardiffboat.com i gael rhagor o fanylion a’r wybodaeth ddiweddaraf am bob gwasanaeth.