Teithio Llesol Caerdydd

Mae Teithio Llesol Caerdydd yn ddull sy’n cael ei fabwysiadu ar draws y sector cyhoeddus yng Nghaerdydd i annog staff ac ymwelwyr â’n safleoedd i gerdded, beicio, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu ddefnyddio cerbyd allyriadau isel iawn. Mae hyn er mwyn helpu pobl yng Nghaerdydd i fod yn iachach ac yn hapusach, a gwella ansawdd yr … Continued

Newyddion

Mae’r newyddion trafnidiaeth diweddaraf gan Gyngor Caerdydd ar gael yma.

CYNLLUN LLOGI BEIC AR Y STRYD CAERDYDD

Cyngor Caerdydd yn sicrhau cynllun llogi beiciau o’r radd flaenaf Mae nextbike yn ddarparwr rhannu beiciau o fri byd-eang a bydd yn rheoli 500 o feiciau ar draws 50 o orsafoedd docio yn y ddinas. Bydd cam cyntaf y cynllun yn ei le erbyn Mai 2018 gyda gweddill y beiciau ar y stryd o fewn … Continued

Map yn dangos Cyfyngiadau 20 MYA yn cael ei gyhoeddi

Mae map yn dangos y cyfyngiadau amser 20 MYA a fydd yn cael eu gweithredu dros y tair blynedd nesaf wedi’i gyhoeddi.  Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd weledigaeth i gael cyfyngiadau 20 MYA mewn ardaloedd preswyl yng Nglan-yr-afon, Treganna, Gabalfa, Grangetown, Plasnewydd, Adamsdown, Pen-y-lan, Sblot, Butetown ac i ddiweddaru’r cynllun yn Cathays. Dywedodd y Cynghorydd … Continued