Astudiaethau Achos

I ysbrydoli a rhannu profiadau, mae Cyngor Caerdydd wedi casglu astudiaethau achos gan ysgolion lleol:

Mynd i’r afael â thagfeydd wrth gatiau’r ysgol – Ysgol Gynradd Howardian.pdf

Gweithio gyda Sustrans Cymru – Ysgol Uwchradd Fitzalan.pdf

Os hoffai’ch ysgol rannu eich profiad teithio llesol, cysylltwch â ni ar cynlluniauteithio@caerdydd.gov.uk  Gallwn uwchlwytho’ch astudiaeth achos i’r dudalen hon.