Datblygu eich Cynllun Teithio Llesol

Mae Cyngor Caerdydd wedi paratoi canllawiau i’ch helpu i ysgrifennu eich Cynllun Teithio Llesol.  Mae’n rhoi proses gam wrth gam i ysgrifennu’ch cynllun.  Mae’r canllawiau’n cynnwys holiadur enghreifftiol i rieni a disgyblion a thempled enghreifftiol ar gyfer cynllun teithio llesol.  Nid oes yn rhaid i chi ddilyn y templed hwn a gallwch ddewis fformat sy’n addas i chi.  Argymhellir bod pob cynllun teithio lles yn cynnwys camau gweithredu i helpu’ch ysgol i ganolbwyntio ar beth y bydd yn ei wneud i annog a hyrwyddo teithio llesol.