Cynlluniau Gwobrwyo

Marc Ysgol Sustrans (f)

Cynllun gwobrwyo yw hwn y gall ysgolion weithio tuag ato sy’n cydnabod rhagoriaeth mewn teithio cynaliadwy.  Gwobrau efydd, arian ac aur. Cysylltiadau gydag ysgolion eco.  Bydd gwefan Marc ysgol Sustrans yn eich arwain trwy’r camau allweddol sydd eu hangen i gynyddu a chynnal y nifer o ddisgyblion sy’n teithio i’r ysgol mewn dull actif.  Gall ysgolion olrhain eu cynnydd mynediad at gyfoeth o adnoddau cefnogol er mwyn cyflawni’r tri lefel a bod yn hyrwyddwr arferion da.  I gofrestru ar gyfer Schoolmark, e-bostiwch schoolswales@sustrans.org.uk


Achrediad Teithio Llesol i’r Ysgol (f)

Unwaith bydd eich ysgol wedi paratoi ar gyfer y Cynllun Teithio Llesol, gallwch ofyn i Gyngor Caerdydd am fathodyn Teithio Llesol Ysgol i’w roi ar eich gwefan.  Gall y Cyngor gefnogi eich ysgol i adolygu eich cynllun teithio llesol bob blwyddyn.