Digwyddiadau a Chystadlaethau

Wythnos Diogelwch Ffyrdd

Cynhelir Wythnos Diogelwch Ffyrdd rhwng 18 a 24 Tachwedd 2019 gyda chefnogaeth Brake.  Mae’r wythnos yn gyfle i greu ymwybyddiaeth am ddiogelwch ffyrdd.  Thema eleni yw Step Up for Safety ac mae’n ymwneud â sut gall dylunio ein strydoedd yn well greu teithiau diogel ac iachus.  I gofrestru am becyn rhad ac am ddim, ewch i http://roadsafetyweek.org.uk/our-theme


The Big Shift (f)

Ar gael trwy’r flwyddyn – dewis pum niwrnod i gymryd sialens. Mae Big Shift Cymru Sustrans yn sialens ar-lein rhad ac am ddim sydd wedi’u gynllunio i ysgogi cymunedau ysgolion Cymru deithio’n fwy llesol.
Bydd yr heriau’n pennu targedau wedi’u seilio ar sut mae disgyblion yn teithio i’r ysgol ar hyn o bryd.  Cymrwch Gam Bach, Cam Mawr neu Naid Fawr i gynyddu teithio llesol a chael cydnabyddiaeth am eich ymdrechion.
I ddysgu mwy ewch i http://bigshiftcymru.sustrans.org.uk neu ffoniwch Sustrans Cymru – 02920 650602


The Big Pedal (f)

Cystadleuaeth flynyddol sydd ar agor i unrhyw ysgol i gofnodi’r nifer o deithiau llesol a wneir dros gyfnod o 10 niwrnod.  Dyma her rhyng ysgolion fwyaf yn y DU ar gyfer beicio, cerdded a mynd ar sgwter sy’n ysbrydoli miloedd ar filoedd o ddisgyblion, staff a rhieni sy’n dewis teithio i’r ysgol mewn dull llesol.   Y dyddiadau ar gyfer Big Pedal 2020 yw 22 Ebrill nes 5 Mai.  I ddysgu mwy, ewch i http://bigpedal.org.uk neu ffonio Sustrans Cymru – 02920 650602


Wythnos Beicio i’r Ysgol

Bike to School Week is a week-long event designed to showcase the benefits of cycling to school across the UK.
Bike to School Week is an opportunity to promote the positive impact that an active lifestyle can have on pupils’ wellbeing and health. It’s free, there’s no need to register. For more information visit https://www.sustrans.org.uk/campaigns/bike-to-school-week-2019/


Digwyddiad Go Ride Interschool (f)

Fe’i cynigir i Ysgolion Caerdydd, mae’n gyfle i fwynhau rasio ar feic.  Cynhelir y digwyddiad yn nhymor yr haf ac mae’n para pedair awr gyda thoriad am ginio ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6.   I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, cysylltwch â Will Soffe – Will.Soffe@welshcycling.co.uk / 07561 430978