Dechrau Arni

Cynllun Teithio Llesol Ysgolion (f)

Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu canllaw i ysgolion ar baratoi a rhoi cynllun teithiol llesol ar waith.  Gallwch lawrlwytho’r canllaw yma. Os hoffech chi gael cymorth pellach neu siarad â rhywun ynghylch datblygu cynllun teithio llesol i’ch ysgol, ffoniwch y tîm Cynlluniau Teithio Llesol ar 029 20872063.


Arolwg Teithio i’r Ysgol Dwylo i Fyny (f)

I helpu i flaenoriaethu camau gweithredu ar gyfer teithio, gall pob ysgol lenwi Arolwg Dwylo i Fyny fydd yn darparu data sylfaenol ar ymddygiad teithio disgyblion ar gyfer eich Cynllun Teithio Llesol.  Dan arweiniad Cyngor Caerdydd, mae’r arolwg blynyddol i bob ysgol yng Nghaerdydd yn casglu data ar sut mae disgyblion yn teithio i’r ysgol.  Anfonir yr arolwg hwn i bob ysgol bob mis Hydref a dylid ei chwblhau erbyn diwedd tymor yr Hydref.


Pecyn Cerdded i’r Ysgol y Teulu (f)

Gan gynnwys cyngor cam wrth gam ar lwybrau cerdded didrafferth a strydoedd mwy diogel, mae’r pecyn cymorth hwn yn helpu teuluoedd i gerdded i’r ysgol.   Wedi’i anelu at rieni a gofalwyr, mae’r canllaw yn cynnig syniadau a chyngor i wneud y daith gerdded i’r ysgol yn haws ac yn fwy o hwyl i bawb.  Lawrlwythwch Becyn Cymorth Llwybr Cerdded y Teulu i’r Ysgol Strydoedd Byw yma


Canllaw am ddim i deuluoedd ar gerdded, beicio a reidio sgwter i’r ysgol (f)

Mae Sustrans yn cynnig canllaw am ddim i deuluoedd am gerdded, beicio a reidio sgwter i’r ysgol  I gofrestru am becyn, ewch i https://www.sustrans.org.uk/sign-up-to-receive-your-free-family-guide/


Templed Polisi Teithio Llesol i’r Ysgol (f)

Mae Sustrans Cymru yn darparu polisi templed i’r ysgol ei lenwi i ddangos eu hymrwymiad i alluogi a hybu teithio llesol.  I gael copi o’r templed, e-bostiwch schoolswales@sustrans.org.uk