Map Rhwydwaith Teithio Llesol

Rydym yn gofyn i rieni a phlant am y teithiau arferol eu bod yn cymryd ar draed, sgwter neu feic i’n helpu cynllunio ein Map Rhwydwaith Teithio Llesol. Fel rhan o’n hymroddiad i hyrwyddo a chynorthwyo teithiau llesol i’r ysgol, rydym angen deall pa deithiau a gymerir a pha rhai sydd angen. Cliciwch ar y linc am y gweithgaredd