Sgwâr Canolog

Dyluniad a chynllun y ffordd

 • Bydd Stryd Wood yn newid i un lôn i bob cyfeiriad.
 • Bydd y gyfnewidfa fysus newydd yn darparu mynediad gogleddol i Stryd Wood a mynediad deheuol i Heol Saunders.
 • Bydd mynediad i Stryd Wood ar hyd braich ddeheuol newydd wrth y gyffordd â Heol y Porth.
 • Bydd Heol Saunders yn cael ei hail-gynllunio i ddarparu mynediad i’r gyfnewidfa.
 • Bydd y cyfyngiad unffordd ar Stryd Havelock yn cael ei wrthdroi i ddod tua’r de yn unig ac wrth gyffordd Stryd Wood, bydd yn ofynnol i bob cerbyd droi i’r dde.
 • Bydd Heol y Parc (rhwng Heol Scott a Stryd Havelock) yn cyfuno i gyfeiriad y dwyrain.

Gwelliannau ar gyfer beicio

 • Lôn feicio ar wahân newydd ar ddwy ochr Stryd Wood.
 • Bydd gan symudiadau beicwyr ar gyffyrdd Stryd Havelock a Heol y Porth gam traffig fydd yn benodol i feicwyr yn unig.
 • Bydd Heol y Porth Isaf yn cynnwys lôn feicio tua’r gogledd.
 • Bydd beicwyr tua’r de o Heol y Porth yn cael eu tywys ar hyd lwybr beicio grisiog cyfatebol a ddarperir ar Stryd y Parc a Stryd Havelock.

Gwelliannau ar gyfer cerddwyr

 • Gwelliannau croesi sylweddol ar y gyffordd rhwng Stryd Wood a Heol y Porth.
 • Bydd y groesfan i gerddwyr yn union i’r dwyrain o Heol Scott yn cael ei chodi i uchder y droedffordd.
 • Bydd croesfannau cerddwyr wedi’u harwyddo yn cael eu darparu dros y pwyntiau mynediad ar Heol Saunders.

Newidiadau i fysus

 • Bydd safleoedd bysus JA i JD ar Stryd Wood yn cael eu cadw. Bydd y safleoedd hyn yn cael eu hailfodelu i ymgorffori llwybr osgoi beiciau y tu ôl i’r safle bys. Enw arall yn Saesneg ar gyfer hwn yw ‘bus stop bypass’
 • Bydd safle bys JV yn cael ei symud i hwyluso’r lôn feiciau. Bydd JU y safle bysus ar Stryd Havelock Street hefyd yn cael ei symud.

Parcio a Llwytho

 • Ni fydd unrhyw newidiadau i fynediad i ddatblygiad y Sgwâr Canolog.
 • Bydd mynediad i’r gogledd o Stryd Wood yn cael ei gadw trwy greu dolen unffordd gan ddefnyddio Heol Scott, Heol y Parc a Stryd Havelock.