Holi Caerdydd Trafnidiaeth 2019
Cyhoeddwyd ar 09.10.2019

Holi Caerdydd yw’r arolwg blynyddol a wneir gan Gyngor Caerdydd. Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, ac ymwelwyr â’r ddinas, i rannu eu profiad gyda gwasanaethau cyhoeddus: y profiadau da a’r meysydd y gellid eu gwella.


Holi Caerdydd Trafinidiaeth 2019

Caiff y wybodaeth a roddwch wrth gwblhau’r ffurflen hon ei thrin yn gyfrinachol, yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a’r Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol.