Trefniadau Dros Dro: Stryd y Castell / Heol y Porth

Oherwydd gwaith parhaus yng nghanol y ddinas a Phandemig y Coronafeirws, bydd y Cyngor yn cyflwyno trefniant dros dro ar gyfer Stryd y Castell a Heol y Porth.

Bydd y newidiadau canlynol yn cael eu gosod o ganol tan ddiwedd mis Tachwedd 2020. (Mapiau Mynediad a Gollwng Nwyddau)

Stryd y Castell

  • Mynediad ar gyfer Bysus, Tacsis a Beiciau Modur yn unig
  • Caniateir mynediad i ddanfon nwyddau rhwng 00:00 a 10:00. Bydd mynediad o’r gogledd trwy Heol y Brodyr Llwydion
  • Cynhelir mynediad brys ar bob adeg
  • Estyniad palmant i ochr y de i alluogi cadw pellter cymdeithasol a chynnal cymorth busnes parhaus
  • Safle tacsi pwrpasol ger cyffordd Heol y Frenhines
  • Cadw’r Feicffordd dros dro

Heol y Porth

  • Ehangu palmentydd i gynorthwyo cadw pellter cymdeithasol a chynnal cymorth busnes parhaus
  • Caniateir mynediad ar bob adeg: o Bont Treganna tua’r gogledd ac o Stryd Wood tua’r de.

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Beicffordd 4.2

Gweld Project

Stryd y Castell

Gweld Project

Dwyrain Canol y Ddinas

Gweld Project