Gwybodaeth

Rwy’n hŷn na 60 oed

Yn aml mae opsiynau ar gael i bobl hŷn na 60 oed fel teithio am bris gostyngol neu am ddim.

Mae pob preswylydd hŷn na 60 oed a phobl anabl yn cael teithio ar wasanaethau bysus lleol ledled Cymru am ddim gyda cherdyn teithio dilys.

Mae rhagor o wybodaeth a ffurflenni ymgeisio am gardiau bws ar gael yma.

Gweler rhagor o wybodaeth am gardiau rheilffordd i bobl hŷn.

Gweler rhagor o wybodaeth am gardiau rheilffordd i Bobl Anabl.

Yn ogystal â’r wybodaeth a’r dolenni ar y dudalen hon, efallai yr hoffech chi weld y tudalennau ar foddau teithio i gael rhagor o fanylder.