Gwybodaeth

Parcio a theithio

Mae Parcio a Theithio yn wasanaeth cyflym a hawdd sy’n eich cludo’n syth i ganol y ddinas.

Mae gan Gaerdydd dri safle Parcio a Theithio sy’n mynd â chi i ganol y ddinas mewn 15 munud. Rhagor o wybodaeth am gostau ac amserlenni Parcio a Theithio drwy’r dolenni isod.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiwrnodau digwyddiad yn Stadiwm Principality, ewch i Wefan Bws Caerdydd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.