Ar y Trên

Mae gwasanaethau rheolaidd ar rwydwaith rheilffyrdd Caerdydd i rannau o’r ddinas a’r tu hwnt.

Mae gwybodaeth ar y tudalennau hyn a fydd yn eich helpu i deithio ar y trên.