Teithio Hygyrch ar y Trên

I gael gwybodaeth am wasanaethau a chyfleusterau mewn gorsafoedd trên, chwiliwch am eich gorsaf ar wefan Ymholiadau National Rail.

Trafnidiaeth Cymru

Mae gwybodaeth am drafnidiaeth hygyrch gyda Trafnidiaeth Cymru ar gael yma.

Cwmnïau trên eraill:

I gael gwybodaeth am deithio gyda chwmnïau trên eraill, gweler y dolenni isod.

Cynllun Waled Oren:

Mae’r cynllun waled oren yn helpu unigolion sy’n ei chael yn anodd cyfathrebu, yn enwedig y sawl sydd ar y Sbectrwm Awtistig, i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn haws.

Mae modd cael Waledau Oren am ddim mewn unrhyw lyfrgell yng Nghaerdydd.