Mynd â’ch beic ar y trên

Mae gan wahanol wasanaethau a chwmnïau trên wahanol bolisïau ar fynd â beic ar y trên felly mae’n werth cael gwybodaeth cyn teithio. Ar rai gwasanaethau gellir cadw mannau i feic ond ar eraill efallai mai cyntaf i’r felin fydd hi.

Gallwch chi weld rhagor o wybodaeth gan gwmnïau trên ar eu gwefannau: