Ceir

Mae’r car yn opsiwn teithio defnyddiol ac weithiau mae angen car. Ond o leihau ein defnydd o geir bydd llai o dagfeydd a llygredd yng Nghaerdydd, bydd gan bobl fwy o arian ac amser, a byddan nhw’n gwneud mwy o ymarfer corff.

Bydd y wybodaeth ar y tudalennau hyn yn eich helpu i gynllunio pan fo car yn anhepgor.

 

Cyfrifiannell tanwydd

Cyfrifwch faint rydych yn ei wario ar danwydd, i weld faint o arian y gallech ei arbed drwy ddefnyddio’r bws neu’r trên ar gyfer y teithiau byr hyn, neu fynd i’r dref neu’r gwaith gyda ffrind.

Cyfrifiannell tanwydd Which

 

Cyfrifiannell Carbon

Cliciwch yma i gymharu allyriadau CO2 dulliau gwahanol o drafnidiaeth ar gyfer teithiau gwahanol.