Gwybodaeth

Rwy’n Ymweld â Chaerdydd

Os ydych chi’n ymweld â Chaerdydd, sylwch chi fod teithio yn y ddinas yn gallu bod yn gyfleus ac yn hawdd. Bydd trafnidiaeth gyhoeddus yn mynd â chi i galon y ddinas o’r tu allan i Gaerdydd ac mae opsiynau i deithio i leoliadau eraill cyfagos â Chaerdydd ar bob un o’r tudalennau ar y wefan hon.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Croeso Caerdydd hefyd sy’n rhoi cymorth teithio a newyddion am ddigwyddiadau a sut mae eu cyrraedd.

 

Mae cyngor ar deithio i ddigwyddiadau arbennig hefyd yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor ac rydym ni’n eich cynghori i gael golwg arno cyn i chi deithio.