Data Agored


Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio i wneud mwy o’r data sydd ar gael.

Mae gwybodaeth am gyfresi data sydd eisoes wedi’u cyhoeddi ar gael yma.

Mewn perthynas â thrafnidiaeth, gellir gweld polisïau a strategaethau allweddol ar y dudalen hon.

Mae ein hadnoddau data isod ar amrywiaeth o ffurfiau. Os oes gennych chi geisiadau data agored penodol, cysylltwch â ni.