Holi Caerdydd Trafnidiaeth 2019

Holi Caerdydd yw’r arolwg blynyddol a wneir gan Gyngor Caerdydd. Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, ac ymwelwyr â’r ddinas, i rannu eu profiad gyda gwasanaethau cyhoeddus: y profiadau da a’r meysydd y gellid eu gwella. Holi Caerdydd Trafinidiaeth 2019 Caiff y wybodaeth a roddwch wrth gwblhau’r … Continued

Pwyntiau gwefru newydd i gerbydau electronig

Mae Cyngor Caerdydd wedi gosod ei bwyntiau gwefru cerbydau trydanol cyntaf mewn 10 lleoliad yn wardiau Penylan, Glan-yr-Afon a Threganna. Gellir gweld y pwyntiau sydd eisoes yn weithredol yn: ZapMap SWARCO eConnect sy’n cynnig y gwasanaeth hwn ac mae’n cynnig pwyntiau gwefru 7kw a all wefru cerbyd trydanol yn llawn o fewn tua 4-6 awr. … Continued

Commonplace Caerdydd is now live!

‘Commonplace’ is a new interactive website to gather feedback about walking and cycling paths across Cardiff. An interactive map allows pin points to be placed on the location and comments can be left about any improvements you’d like to see in your local area. All comments will help inform plans for future improvements to the … Continued

Beicio i Bawb Pedal Power Caerdydd

Ar ôl llwyddiant digamsyniol Diwrnod Dim Ceir Caerdydd y mis diwethaf, pan fu miloedd o bobl yn mwynhau’r rhyddid o feicio drwy ganol di-geir y ddinas, rydym yn edrych ymlaen at ddigwyddiad beicio gwych arall – ‘Beicio i Bawb’ Pedal Power. Mae Beicio i Bawb yn golygu hynny yn union – taith feics sy’n cynnwys … Continued

Mae’r Diwrnod Dim Ceir yn ôl

Mae’r Diwrnod Dim Ceir yn ôl Bydd Caerdydd yn dathlu Diwrnod Dim Ceir arall ddydd Sul 12 Mai ac mae croeso i bawb fynychu i fwynhau Caerdydd a hawlio eich strydoedd yn ôl.  Yn dilyn llwyddiant digwyddiad y llynedd pan ddaeth tua 10,000 o bobl i ddathlu ar strydoedd Caerdydd, bydd digwyddiad eleni yn fwy … Continued

TEITHIO LLESOL CAERDYDD

TEITHIO LLESOL CAERDYDD Mae Teithio Llesol Caerdydd yn ddull sy’n cael ei fabwysiadu ar draws y sector cyhoeddus yng Nghaerdydd i annog staff ac ymwelwyr â’n safleoedd i gerdded, beicio, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu ddefnyddio cerbyd allyriadau isel iawn. Mae hyn er mwyn helpu pobl yng Nghaerdydd i fod yn iachach ac yn hapusach, a gwella … Continued

Newyddion

Mae’r newyddion trafnidiaeth diweddaraf gan Gyngor Caerdydd ar gael yma.

CYNLLUN LLOGI BEIC AR Y STRYD CAERDYDD

Cyngor Caerdydd yn sicrhau cynllun llogi beiciau o’r radd flaenaf Mae nextbike yn ddarparwr rhannu beiciau o fri byd-eang a bydd yn rheoli 500 o feiciau ar draws 50 o orsafoedd docio yn y ddinas. Bydd cam cyntaf y cynllun yn ei le erbyn Mai 2018 gyda gweddill y beiciau ar y stryd o fewn … Continued

Map yn dangos Cyfyngiadau 20 MYA yn cael ei gyhoeddi

Mae map yn dangos y cyfyngiadau amser 20 MYA a fydd yn cael eu gweithredu dros y tair blynedd nesaf wedi’i gyhoeddi.  Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd weledigaeth i gael cyfyngiadau 20 MYA mewn ardaloedd preswyl yng Nglan-yr-afon, Treganna, Gabalfa, Grangetown, Plasnewydd, Adamsdown, Pen-y-lan, Sblot, Butetown ac i ddiweddaru’r cynllun yn Cathays. Dywedodd y Cynghorydd … Continued