Cerddwch i’r Gwaith

30 munud o ymarfer corff dwyster cymedrol, o leiaf pum diwrnod yr wythnos, yw’r lefel gweithgarwch a argymhellir i oedolion. Mae cymudo llesol yn ffordd syml o ychwanegu gweithgarwch corfforol at eich diwrnod arferol.

Mae modd cyfuno cerdded â theithiau bws neu drên yn hawdd – sy’n rhoi’r cyfle i chi fod yn actif hyd yn oed ar deithiau hirach.

Mae adnoddau ar gael ar dudalen Cynllunio’ch Taith i’ch helpu.