Mathau o lonydd beicio

Mae llwybr beicio Gorllewin Canol y Ddinas yn cynnwys dau fath o lôn feicio: unffordd a deuffordd.

Lôn feicio unffordd ar wahân

Mae lonydd unffordd yn mynd i’r un cyfeiriad â’r traffig, gydag un ar bob ochr i’r ffordd. Gallant fod yn stribed wedi’i baentio, yn lôn risiog, neu’n lôn ar wahân i ymyl palmant.

Lonydd beicio dwyffordd

Mae lôn feicio ddwyffordd yn cynnwys pobl ar feiciau sy’n mynd i ddau gyfeiriad ar un ochr o’r ffordd. Maent wedi’u gwahanu oddi wrth draffig ceir gan ymyl palmant ac o leiaf 4m o led.

Lonydd beicio grisiog

Codir lonydd beicio grisiog (neu ‘hybrid’) uwchben gweddill y ffyrdd deuol ac mae’n amlwg eu bod wedi’u gwahanu oddi wrth ymyl palmant, gyda phalmant pellach rhwng y lôn feicio a’r llwybr cerdded.