Stryd y Castell

Gwelliannau ar gyfer beicio

 • Lôn feicio ar wahân ddwyffordd newydd o Bont Caerdydd i Boulevard de Nantes.
 • Yn Boulevard de Nantes, bydd beicwyr yn parhau ar hyd lôn feicio ddeuffordd arall ar wahân trwy gam goleuadau traffig penodol ar gyfer beiciau.
 • Bydd y gyffordd â Heol y Porth yn cysylltu darpariaeth feicio Stryd y Castell a Heol y Porth

Gwelliannau ar gyfer cerddwyr

 • Croesfannau newydd gydag arwyddion i gerddwyr ar bob rhan o gyffordd Boulevard de Nantes. Disodli’r danffordd bresennol gyda man croesi ar yr un lefel.
 • Rhoi arwyneb newydd i’r llwybr cerdded a gwella’r parth cyhoeddus.

Newidiadau i fysus

 • Mwy o gapasiti ar gyfer safleoedd bysus tua’r gogledd gyferbyn â Ffordd y Brenin.
 • Cael gwared ar safle bys KA sydd y tu allan i Gastell Caerdydd.
 • Addasu cynlluniau safleoedd bysus i gynnwys ffyrdd osgoi ar gyfer beicwyr.
 • Bydd y lôn fysus tua’r gorllewin yn cael ei hymestyn i’r gorllewin o’r gyffordd â Heol y Porth tuag at Bont Caerdydd, gan gymryd un lôn draffig.

Dyluniad a chynllun y ffordd

 • Cael gwared ar un lôn draffig tua’r dwyrain, ar Stryd y Castell, i wneud lle ar gyfer y lôn feicio newydd.
 • Wrth gyffordd Boulevard de Nantes, cael gwared ar un lôn syth ymlaen i gyfeiriad y gogledd. Cadw’r ddwy lôn sy’n troi i’r dde.
 • Bydd mynediad tua’r de i Heol y Brodyr Llwydion yn cael ei hagor i draffig cyffredinol.
 • Bydd y ddwy ran uwch ar Stryd y Castell yn cael eu huno i greu darn uwch estynedig.

Parcio a Llwytho

 • Bydd yr holl drefniadau parcio / llwytho presennol ar ochr ddeheuol Stryd y Castell yn aros.