Pa effeithiau ydych chi’n eu rhagweld y bydd eich cynigion yn eu cael?

Bydd ein cynigion yn sicrhau gwelliannau sylweddol i’r rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy o amgylch Canol Dinas Caerdydd, yn enwedig ar gyfer beicwyr a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus. Er mwyn cyflawni hyn, yn y ddarpariaeth trafnidiaeth gynaliadwy, gall y newidiadau a weithredir effeithio ar y ffordd rydych chi’n defnyddio’r ardal.

Parking and loading

Bydd ein cynigion yn newid trefn rhai o’r cilfachau parcio a llwytho, ac yn effeithio ar fynediad i rai ardaloedd. Rydym wedi paratoi crynodeb o’r newidiadau a’r trefniadau hyn a fydd yn cynnal mynediad i fusnesau a thrigolion yr effeithir arnynt. Gellir dod o hyd i’r crynodeb hwn yn ein canllaw Gwybodaeth i Fusnesau.

Yn ystod y cyfnod ymgysylltu, byddwn yn cysylltu â safleoedd y credwn y gallai’r newidiadau hyn effeithio arnynt. Os ydych chi’n credu y gallai’r cynigion effeithio arnoch neu’ch busnes, cysylltwch â ni yn gorllewincanolyddinas@caerdydd.gov.uk. Rydym yn eich annog i drafod y cynigion hyn gyda’ch cyflenwyr.