Sgwâr Canolog

Gwelliannau ar gyfer beicio

 • Lôn feicio ar wahân newydd ar ddwy ochr Stryd Wood.
 • Bydd gan symudiadau beicwyr ar gyffyrdd Stryd Havelock a Heol y Porth gam traffig fydd yn benodol i feicwyr yn unig.
 • Bydd Heol y Porth Isaf yn cynnwys lôn feicio tua’r gogledd.
 • Bydd beicwyr tua’r de o Heol y Porth yn cael eu tywys ar hyd lwybr beicio grisiog cyfatebol a ddarperir ar Stryd y Parc a Stryd Havelock.

Dyluniad a chynllun y ffordd

 • Bydd y cyfyngiad unffordd ar Stryd Havelock yn cael ei wrthdroi i ddod tua’r de yn unig ac wrth gyffordd Stryd Wood, bydd yn ofynnol i bob cerbyd droi i’r dde.
 • Bydd Heol y Parc (rhwng Heol Scott a Stryd Havelock) yn cyfuno i gyfeiriad y dwyrain.

 • Porth bysus ar Heol y Porth Isaf

Gwelliannau ar gyfer cerddwyr

 • Croesfan newydd a gwell i gerddwyr drwy ardal gyfan y project.
 • Croesfannau llydan ag amseryddion sy’n cyfrif i lawr
 • Gwelliannau tir cyhoeddus

Newidiadau i fysus

 • Porth blaenoriaethu bysus ar Heol y Porth Isaf
 • Lonydd bysus newydd ar Heol y Porth Isaf
 • Safleoedd bysus newydd ar Stryd Wood

Parcio a Llwytho

 • Cedwir mynediad ar gyfer llwytho a pharcio
 • Bydd mynediad i Sgwâr Canolog o’r de ac i Heol y Porth o’r gogledd.
 • Cedwir mynediad at Heol y Parc drwy greu dolen unffordd gan ddefnyddio Heol Scott, Heol y Parc a Stryd Havelock.
 • Am fapiau llwytho a mynediad, cliciwch yma