PENDERFYNIADAU TEITHIO

Bydd ein ffordd o deithio yn aml yn dibynnu ar y rheswm am deithio ac i ble rydym yn mynd. Gallai gwneud dewisiadau doeth trwy cerdded a beicio, neu gall wneud rhai teithiai ar drafniadiaeth gyhoeddus fod yn opsiwn gall.

CYFLYM
CYFLEUS
Iach

CYNLLUNIO’CH TAITH

Gallai gadael y car gartref hefyd roi cyfle i chi weld mwy o’ch dinas a’ch ysbrydoli i weld y rhannau nad oeddech chi’n gwybod amdanyn nhw gynt. Os oes angen cynllun teithio drws i ddrws ar gyfer eich taith, rhowch gynnig ar Gynlluniwr Taith Traveline. CYNLLUNIO’CH TAITH  

PROJECTAU

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Llwybr beicio Parc y Rhath Cam 1 – Gwelliannau i Gae Rec y Rhath

Gweld Project

Cynllun Tâl Defnyddwyr Ffyrdd Caerdydd

Gweld Project

Croesfan i Gerddwyr Heol y Porth

Gweld Project