Living Streets WOW

Rydym wedi partneru gyda Living Streets Cymru i ariannu a chyflwyno WOW i dros 40 o ysgolion. Mae WOW, sy’n her cerdded i’r ysgol, bellach wedi’i chyflwyno i 45 o ysgolion ar draws y brifddinas, sy’n golygu mai Caerdydd yw’r Awdurdod Lleol sy’n perfformio orau yng Nghymru o ran cyflwyno’r cynllun ac mae’n un o’r dinasoedd sy’n perfformio orau yn y DU. Mae WOW yn fenter a arweinir gan ddisgyblion sy’n galluogi plant a phobl ifanc i gofnodi eu teithiau dyddiol i’r ysgol ar Draciwr Teithio WOW rhyngweithiol. Mae’r disgyblion hynny sy’n teithio’n llesol (cerdded, beicio neu sgwtera) am nifer penodol o ddyddiau bob wythnos yn derbyn bathodyn a gynhyrchwyd yn gynaliadwy y gallant ei gasglu dros y flwyddyn.

Cliciwch y ddolen hon i gael mwy o wybodaeth

Adamsdown Primary School Severn Primary School
Albany Primary School St Bernadettes Primary School
Baden Powell Primary School St Davids Primary School
Birchgrove Primary School St John Lloyd Primary
Christ The King Primary School St Mary the Virgin CIW Primary School
Coed Glas Primary Schol St. Fagans Primary School
Gabalfa Primary School St. Mary’s RC Primary School
Gladstone Primary School St. Monica’s CIW Primary School
Grangetown Primary School St. Patrick’s RC Primary School
Greenway Primary School St. Pauls CIW Primary School
Herbert Thompson Primary School Stacey Primary School
Howardian Primary School Tredegarville Primary School
Hywel Da Primary School Trelai Primary School
Lakeside Primary School Trowbridge Primary School
Millbank Primary School Whitchurch Primary School
Moorland Primary School Ysgol Glan Ceubal
Mount Stuart Primary School Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Ninian Park Primary School Ysgol Mynydd Bychan
Pentrebane Primary School Ysgol Nant Caerau
Radnor Primary School Ysgol Pencae
Roath Park Primary School Ysgol Treganna

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Dolenni i Sefydliadau rydyn ni’n gweithio â hwy

Gweld Project

Ysgolion ar gyfer y Dyfodol

Gweld Project