Gwersi Teithio Llesol

7 – 11 Oed

Rydyn ni wedi creu cynllun gwaith, ar gyfer plant 7-11 oed sy’n ymwneud â Theithio Llesol. Mae’n drawsgwricwlaidd, gydag Iechyd a Lles yn ffocws iddo.  Mae 12 gwers, ynghyd â chyflwyniadau Powerpoint ac adnoddau y gall athrawon eu defnyddio yn eu lleoliad. Ar hyn o bryd rydyn ni’n gweithio ar wersi’n seiliedig ar Deithio Llesol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.

Streetwise

Mae gennym hefyd gynlluniau wedi’i seilio ar ein Rhaglen Diogelwch ar y Ffyrdd Streetwise y gall athrawon eu defnyddio os nad yw Streetwise ar gael. Mae ynddo gynlluniau ar gyfer 5 gwers yn ogystal ag adnoddau a chyflwyniadau Powerpoint.

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Dolenni i Sefydliadau rydyn ni’n gweithio â hwy

Gweld Project

Ysgolion ar gyfer y Dyfodol

Gweld Project