Ein Hysgolion Teithio Llesol

Mae nifer o ysgolion yng Nghaerdydd wedi llwyddo i lunio eu cynllun teithio llesol i’r ysgol ac maent yn gweithio tuag at siwrneiau mwy egnïol a chynaliadwy i’r ysgol.  Cymerwch olwg ar y rhestr isod i weld a yw eich ysgol yn Ysgol Teithio Llesol.

Albany Primary School
Christ the King RC Primary School
Coed Glas Primary School
Corpus Christi High School
Ysgol Gynradd Creigiau Primary School
Fitzalan High School
Gladstone Primary School
Grangetown Primary School
Greenhill School
Greenway Primary School
Howardian Primary School
Hywel Dda Primary School
Lansdowne Primary School
Llandaff Cathedral Schools­
Llandaff City CIW Primary School
King’s Monkton School
Ninian Park Primary School
Roath Park Primary School
St. Bernadette’s Catholic Primary School
St David’s CIW Primary School
St Francis RC Primary School
St John Lloyd School
St. Joseph’s RC Primary School
St Mary’s RC Primary School
St Patrick’s RC Primary School
St Paul’s CIW Primary School
Thornhill primary School
Trowbridge Primary School
Whitchurch Primary School
Willowbrook Primary School
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Ysgol Hamadryad
Ysgol Treganna

 

Mae llawer o ysgolion eraill yn gweithio gyda ni i lunio eu cynllun teithio llesol i’r ysgol.  Os hoffech ddechrau eich siwrnai teithio llesol, cysylltwch â ni yn cynlluniauteithio@caerdydd.gov.uk

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Dolenni i Sefydliadau rydyn ni’n gweithio â hwy

Gweld Project

Ysgolion ar gyfer y Dyfodol

Gweld Project