Ein Hysgolion Teithio Llesol

Mae nifer o ysgolion yng Nghaerdydd wedi llwyddo i lunio eu cynllun teithio llesol i’r ysgol ac maent yn gweithio tuag at siwrneiau mwy egnïol a chynaliadwy i’r ysgol.  Cymerwch olwg ar y rhestr isod i weld a yw eich ysgol yn Ysgol Teithio Llesol…


Christ the King RC Primary School
Corpus Christi High School
Ysgol Gynradd Creigiau Primary School
Fitzalan High School
Gladstone Primary School
Ysgol Greenhill
Howardian Primary School
Lansdowne Primary School
King’s Monkton School
Roath Park Primary School
St David’s CIW Primary School
St. Joseph’s RC Primary School
St. Bernadette’s Catholic Primary School
Thornhill primary School
Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Ysgol Treganna

Mae llawer o ysgolion eraill yn gweithio gyda ni i lunio eu cynllun teithio llesol i’r ysgol.  Os hoffech ddechrau eich siwrnai teithio llesol, cysylltwch â ni yn cynlluniauteithio@caerdydd.gov.uk

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Dolenni i sefydliadau Teithio Llesol eraill

Gweld Project

Ysgolion ar gyfer y Dyfodol

Gweld Project