Ein Hysgolion Teithio Llesol

Mae nifer o ysgolion yng Nghaerdydd wedi llwyddo i lunio eu cynllun teithio llesol i’r ysgol ac maent yn gweithio tuag at siwrneiau mwy egnïol a chynaliadwy i’r ysgol.  Cymerwch olwg ar y rhestr isod i weld a yw eich ysgol yn Ysgol Teithio Llesol.

Adamsdown Primary School Radnor Primary School
Albany Primary School Radyr Primary School
All Saints CIW Primary School Rhiwbeina Primary School
Allensbank Primary School Roath Park Primary School
Baden Powell Primary School Severn Primary School
Birchgrove Primary School St Albans R.C. Primary School
Bryn Deri Primary School St Bernadette’s Catholic Primary School
Bryn Hafod Primary School St Cadoc’s Catholic Primary School
Bryn Y Deryn St David’s C.I.W Primary School
Cardiff West Community High School St Fagan’s CIW Primary School
Cathays High School St Francis RC Primary School
Christ the King Catholic Primary School St Joseph’s Catholic Primary School
Coed Glas Primary School St Mary the Virgin C.IW. Primary School
Corpus Christi Catholic High School St Mary’s Catholic Primary School
Coryton Primary School St Monica’s C.I.W Primary School
Danescourt Primary School St Patrick’s R.C. School
Ely and Caerau Children’s Centre St Paul’s Primary School
Fitzalan High School St Phillip Evans R.C. Primary School
Gabalfa Primary School Stacey Primary School
Gladstone Primary School The Hollies School
Glan Yr Afon Primary School The Marian Center (BoL)
Grangetown Nursery Thornhill Primary School
Grangetown Primary Tongwynlais Primary School
Greenhill School Tredegarville C.I.W Primary School
Herbert Thompson Primary School Trelai Primary School
Holy Family RC Primary School Tremorfa Nursery
Howardian Primary School Whitchurch Primary School
Hywel Da Prmary School Willowbrook Primary School
Kings Monkton Willows High School
Kitchener Primary School Windsor Clive Primary School
Lakeside Primary School Ysgol Coed Y Gof
Lansdowne Primary School Ysgol Glan Ceubal
Mary Immaculate High School Ysgol Glan Morfa
Meadowlane Primary School Ysgol Gymraeg Hamadryad
Millbank Primary School Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Mount Stuart Primary School Ysgol Gymraeg Treganna
Ninian Park Primary School Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth
Oakfield Primary School Ysgol Mynydd Bychan
Pen Y Bryn Primary School Ysgol Nant Caerau
Pencaerau Primary School Ysgol Pencae
Pentrebane Primary School Ysgol Plasmawr

Mae llawer o ysgolion eraill yn gweithio gyda ni i lunio eu cynllun teithio llesol i’r ysgol.  Os hoffech ddechrau eich siwrnai teithio llesol, cysylltwch â ni yn cynlluniauteithio@caerdydd.gov.uk

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Living Streets WOW

Gweld Project

Dolenni i Sefydliadau rydyn ni’n gweithio â hwy

Gweld Project