Stryd y Castell

Fel y gwyddoch efallai, mae’r Cyngor yn dilyn y cyfnod ymgynghori yn ailagor Stryd y Castell i draffig cyffredinol. Caniateir traffig cyffredinol i’r ddau gyfeiriad a bydd y llwybr beicio dwyffordd yn parhau. I wneud hyn, bydd cyfnod byr o waith galluogi.

Bydd y gwaith galluogi yn dechrau yn gynnar ym mis Medi 2021 a dylai Stryd y Castell gael ei hail-agor yn llawn erbyn diwedd mis Hydref 2021. Bydd y gwaith galluogi yn digwydd dros nos, rhwng 8pm a 6am.

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Gorllewin Canol y Ddinas: Heol y Porth Gât Fysus

Gweld Project

Terfynau Cyflymder 20mya – Y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithredu

Gweld Project

Beicffordd 4.2

Gweld Project