Gorllewin Canol y Ddinas – Y Sgwâr Canolog

Yn dilyn ymgynghoriad ym mis Mai 2019 fel rhan o Gynlluniau Aer Glân y Ddinas ac ymgysylltiad â rhanddeiliaid, bwriedir dechrau ar y gwaith o adeiladu Cam 1 Gorllewin Canol y Ddinas: Y Sgwâr Canolog yn Haf 2020.

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys:
  • Lôn feicio ar wahân newydd ar ddwy ochr Stryd Wood.
  • Croesfan newydd a gwell i gerddwyr drwy ardal gyfan y project.
  • Porth blaenoriaethu bysus ar Heol y Porth Isaf
  • Tir cyhoeddus gwell
  • Gerddi glaw a mwy o fioamrywiaeth

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Gorllewin Canol y Ddinas: Heol y Porth Gât Fysus

Gweld Project

Terfynau Cyflymder 20mya – Y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithredu

Gweld Project

Stryd y Castell

Gweld Project