Beicffordd 4.1 Parc Bute i Western Avenue

Beicffordd 4: Canol y Ddinas i Ogledd-Orllewin Caerdydd
Bydd Beicffordd 4 yn cynnig ffordd o ganol y ddinas i ogledd-orllewin Caerdydd. Bydd y llwybr yn ymuno â ffordd feicio ar Heol y Castell – CW2 – a fydd yn dechrau’n ddiweddarach eleni fel rhan o gynlluniau aer glân.

Bydd cyrchfannau a wasanaethir gan Feicffordd 4 yn cynnwys:

 • Canol y Ddinas
 • Parc Bute
 • Gerddi Sophia
 • Gorsaf fysus National Express
 • Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
 • Cae Criced Gerddi Sophia
 • Pedal Power
 • Ysgol Farchogaeth Caerdydd
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Pentref Llandaf
 • Gorsaf Reilffordd Danescourt
 • Datblygiad Plasdŵr

Bydd cam cyntaf Beicffordd 4 yn gwella cyfleusterau beicio drwy Erddi Sophia a Chaeau
Llandaf i Western Avenue

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Llwybr beicio Parc y Rhath Cam 1 – Gwelliannau i Gae Rec y Rhath

Gweld Project

Croesfan i Gerddwyr Heol y Porth

Gweld Project

Cyfnewidfa Drafnidiaeth – Mynedfa’r De

Gweld Project