Stryd Tudor

Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynigion i wella’r tir cyhoeddus a thrafnidiaeth yn Stryd Tudor

This project features….
  • Lôn feicio newydd i’r ddau gyfeiriad ar wahân rhwng pont Stryd Wood â Clare Street
  • Ynys fysus arfaethedig gyferbyn â Plantagenet Street, hwyluso teithio ar fysus i’r Sgwâr Canolog a chanol y ddinas ehangach;
  • Seilwaith gwyrdd gwell;
  • Gwella’r amgylchedd stryd gyda phalmant, celfi stryd a goleuadau newydd

I roi’ch barn, llenwch yr arolwg hwn.

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Beicffyrdd Dros Dro

Gweld Project

Beicffordd 1.2: Cathays Terrace i Ysbyty Athrofaol Cymru

Gweld Project

Gogledd Canol y Ddinas

Gweld Project