Gogledd Canol y Ddinas

Yn dilyn ymgynghori ym mis Mai 2019 fel rhan o Gynlluniau Aer Glân y Cyngor ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, disgwylir i’r gwaith adeiladu ddechrau ar Ogledd Canol y Ddinas: Disgwylir dechrau’r gwaith adeiladu ar Heol y Castell (isod) yn hydref 2020.

 

 

MAE’R PROSIECT HWN YN CYNNWYS:
  • Lôn feicio ar wahân ddwyffordd newydd o Bont Caerdydd i Boulevard de Nantes.
  • Rhoi arwyneb newydd i’r llwybr cerdded a gwella’r parth cyhoeddus.
  • Lleihau’r traffig yn yr ardal yn gyffredinol.
  • Cael gwared ar un lôn draffig tua’r dwyrain, ar Stryd y Castell, i wneud lle ar gyfer y lôn feicio newydd.

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Llwybr beicio Parc y Rhath Cam 1 – Gwelliannau i Gae Rec y Rhath

Gweld Project

Croesfan i Gerddwyr Heol y Porth

Gweld Project

Cyfnewidfa Drafnidiaeth – Mynedfa’r De

Gweld Project