Cycleway 1.2: Cathays Terrace to UHW

Beicffordd 1.2 – Teras Cathays i ysbyty athrofaol cymru

Beicffordd 1: Canol y Ddinas i Ogledd Caerdydd

Bydd Beicffordd 1 yn cynnig llwybr o ganol y ddinas i ogledd Caerdydd. Bydd cyrchfannau a wasanaethir gan Feicffordd 1 yn cynnwys:

 • Canol y Ddinas
 • Theatr y Sherman
 • Gerddi Sophia
 • Llyfrgell Cathays
 • Canolfan Gymunedol Cathays
 • Gorsaf Cathays
 • Ysbyty Athrofaol Cymru
 • Y Mynydd Bychan

Cwblhawyd rhan gyntaf y llwybr hwn yn 2019, gan greu trac beicio ar St Andrew’s Place a Senghennydd Road.

Beicffordd 1.2: Teras Cathays i Ysbyty Athrofaol Cymru

Bydd ail gam Beicffordd 1 yn gwella cyfleusterau beicio drwy Cathays Terrace, rhan o Whitchurch Road, Allensbank Road a King George V Drive.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 19 Mehefin 2020 a 31 Gorffennaf 2020.

Mae’r Cyngor yn bwriadu gwneud gwaith priffyrdd ar Teras Cathays dros y 6 mis nesaf. Bydd gwaith uwchraddio a dargyfeirio yn cael ei ddilyn gan waith i ailddatblygu Teras Cathays, fydd yn cynnwys y cynllun Beicffordd 1. yr ymgynghorwyd arno’n flaenorol. Disgwylir i’r gwaith hwn ddechrau ar 13 Medi 2021 a bydd yn dod i ben (ar Teras Cathays) yng ngwanwyn 2022.

Parthau Parcio
Bydd gwaith yn cael ei wneud yr wythnos hon (20/06/2022) i osod parthau parcio, arwyddion a marciau ffordd newydd yn y lleoliadau canlynol:

 • Pentyrch Street
 • Maindy Road
 • Inglefield Avenue
 • Soberton Avenue

Tra bod y gwaith hanfodol hwn yn cael ei wneud, bydd angen i ni gyfyngu ar barcio yn yr ardal hon.

 • Gofynnwn i bob preswylydd symud ei gar lle bo hynny’n bosibl
 • Bydd mynediad i gerddwyr i bob safle yn cael ei gynnal bob amser.
 • Byddwn yn cyfyngu ar fynediad i bobl nad ydynt yn drigolion.
 • Bydd preswylwyr yn cael mynd a dod.

Ymddiheurwn o flaen llaw am yr anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi a hoffem ddiolch i chi am eich amynedd wrth i ni wneud y gwaith hanfodol hwn.

Os oes gennych unrhyw broblemau neu ymholiadau ynghylch yr uchod, mae croeso i chi gysylltu â’n Goruchwyliwr Gweithrediadau Colin Stansbury ar 07394057385.

 

 

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Gorllewin Canol y Ddinas: Heol y Porth Gât Fysus

Gweld Project

Terfynau Cyflymder 20mya – Y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithredu

Gweld Project

Stryd y Castell

Gweld Project