Llogi Beiciau

Os nad oes gennych chi feic ond hoffech chi roi cynnig ar feicio am y dydd, mae ambell opsiwn i chi o ran llogi beic yng Nghaerdydd.

Mae Cardiff Cycle Tours wedi’i leoli yn Nos Da, Dispenser Street ac mae’n cynnig beiciau am ddiwrnod cyfan neu hanner diwrnod.

Mae Pedal Power ym Mhontcanna a Bae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o feiciau i oedolion a phlant yn ogystal â beics tair olwyn a beics hygyrch arbennig ar gyfer pob gallu.

Lansiwyd cynllun llogi beiciau stryd Caerdydd ym Mai 2018. Mae’n cael ei redeg gan nextbike (UK) Ltd a bydd yn darparu 500 o feiciau hunanwasanaeth ar draws y ddinas. Nod y cynllun yw rhoi mynediad i feiciau i bobl sydd ddim am brynu beic neu heb le i gadw un, a’i gwneud yn haws i bobl ymuno â thrafnidiaeth gynaliadwy arall