Llogi Beiciau

Os nad oes gennych chi feic ond hoffech chi roi cynnig ar feicio am y dydd, mae ambell opsiwn i chi o ran llogi beic yng Nghaerdydd.

  • Mae Pedal Power ym Mhontcanna a Bae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o feiciau i oedolion a phlant yn ogystal â beics tair olwyn a beics hygyrch arbennig ar gyfer pob gallu.
  • Lansiwyd cynllun llogi beiciau stryd Caerdydd ym Mai 2018. Mae’n cael ei redeg gan nextbike (UK) Ltd a bydd yn darparu 500 o feiciau hunanwasanaeth ar draws y ddinas. Nod y cynllun yw rhoi mynediad i feiciau i bobl sydd ddim am brynu beic neu heb le i gadw un, a’i gwneud yn haws i bobl ymuno â thrafnidiaeth gynaliadwy arall