Y camau nesaf

  • Dyfarnu tendr contract Porth Bysus Sgwâr Canolog a Heol y Porth Diwedd Ionawr – camau adeiladu ar gael wedi’r pwynt hwn.
  • Cam Adeiladu 2 – Stryd y Castell
    Haf 2020
  • Westgate Street
    I’w gadarnhau

Dweud eich dweud

Os oes gennych unrhyw sylwadau yn ymwneud â’r gwelliannau hyn, cysylltwch â gorllewincanolyddinas@caerdydd.co.uk