Y camau nesaf

 • Ymgysylltu â’r Cyhoedd
  Hydref/Tachwedd 2020
 • Cam Adeiladu 1 – Sgwâr Canolog a Gât Bys Heol y Porth
  January 2020
 • Cam Adeiladu 2 – Stryd y Castell
  Gwanwyn 2020
 • Westgate Street
  I’w gadarnhau

Bydd dyluniadau manwl o’r cynlluniau ar gael o fis Hydref 2020.

Dweud eich dweud

Os oes gennych unrhyw sylwadau yn ymwneud â’r gwelliannau hyn, cysylltwch â citycentrewest@caerdydd.gov.uk