Y camau nesaf

  • Ymgysylltu â’r Cyhoedd
    Rhagfyr 2019
  • Adeiladu Cam 1 – Dyfarnu tendr contract Porth Bysus Sgwâr Canolog a Heol y Porth – Diwedd Ionawr – camau adeiladu ar gael wedi’r pwynt hwn.
  • Cam Adeiladu 2 – Stryd y Castell
    Gwanwyn 2020
  • Westgate Street
    I’w gadarnhau

Dweud eich dweud

Os oes gennych unrhyw sylwadau yn ymwneud â’r gwelliannau hyn, cysylltwch â gorllewincanolyddinas@caerdydd.co.uk