Gwybodaeth

Gwersi Teithio Llesol


Rydym wedi creu 2 gynllun gwaith, yn seiliedig ar y thema teithio llesol. Mae un yn seiliedig ar chwarae, ac un dan arweiniad athro. Rydym yn eich annog i edrych ar y ddau a phenderfynu pa un sy’n fwy addas i allu eich disgyblion. Mae’r cynllun yn drawsgwricwlaidd, gydag Iechyd a Lles yn ffocws iddo.  Mae 12 gwers, ynghyd â chyflwyniadau PowerPoint ac adnoddau y gall athrawon eu defnyddio yn eu lleoliad.

Cynllunio Teithio Llesol (Arweinir gan Athrawon)


Cynllunio

Cynllunio Teithio Lleol (seiliedig ar chwarae)


Cynllunio

Rhaglen Diogelwch ar y Ffyrdd Streetwise


Cynllunio